Publicaties

 

In 2018 ben ik samen met mijn vrouw vanuit Den Bosch naar Santiago gelopen. Daarover heb ik een boek gepubliceerd, een tentoonstelling gemaakt, lezingen gegeven en blogs geschreven.

Onder weg heb ik bomen gefotografeerd en heb ik over die bomen gefilosofeerd (geboomd) over het leven, de dood, gastvrijheid, eenzaamheid, verbondenheid, de liefde en andere thema’s.
Nieuwsgierig geworden? Lees het boek: ‘Bomen over de weg naar Santiago‘ van Ignace de Haes, uitgegeven door Berne Media.

Ook heb ik de zeven wijsheden en zeven dommigheden beschreven waar ik onderweg 

mee te maken heb gekregen.

In Ontdek je sterke verhaal (uitgeverij Novem, 2021) biedt Ignace de Haes aan de hand van zeven vragen een handreiking hoe mensen hun eigen ‘story’ kunnen vertellen en zich daarmee bewust worden van hun bijzondere eigens

chappen en ervaringen. In zijn werk als loopbaanbegeleider aan de Radboud Universiteit werd het de auteur al snel duidelijk dat diploma en ervaring niet doorslaggevend zijn om ergens aangenomen te worden. Er is immers altijd wel iemand die betere cijfers en meer ervaring heeft dan een afstuderende student. De Haes’ uitgangspunt is dat authentieke verhalen en het formuleren van memorabele zinnen perspectief en levenszin bieden. Iedereen heeft een sterk verhaal. De kunst is om dat te ontdekken.

Weg van het Onbekende. De zin van het Niet-Weten (Van Warvan 2022).

De titel zegt het al: Een mens kan niet alles weten, zeker de toekomst niet, want die is ongewis en daarmee niet te controleren. Hoe meer je die controle wilt hebben op keuzes die met de toekomst te maken hebben, hoe meer je te maken krijgt met keuzestress. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties waar controlemechanismen de orde van de dag bepalen.

Wat we weten, is zo groot als de aarde en wat we niet weten zo groot als het heelal. In die verhoudingen moet je het zien. Hoe dan ook, er zullen altijd onzekerheden blijven bij welke beslissing je ook neemt.

Het heeft dus

veel meer zin je te verdiepen in de onzekerheden die horen bij het niet-weten, dan te investeren in controlemechanismen die de onzekerheden weg willen poetsen.

De vraag die in dit boek gesteld wordt, is hoe je kunt omgaan met de onzekerheden van het Niet-Weten (nu met hoofdletters). Kan het je uitdagen, je laten twijfelen, je dynamiek aanreiken, je creativiteit aanboren, je intuïtie ruimte geven e

n niet in de laatste plaats: je laten relativeren?

Het kan je ook duidelijk maken dat er grenzen zijn aan wat je kunt weten. Het Niet-Weten is meer aan de mens eigen, dan het weten. En over de confrontatie met die grens, het Niet-Weten, daarover gaat dit boek ook.

Met behulp van boeddhistische en westers-filosofische denkbeelden verkennen de auteurs de weg van het onbekende. Dat doen ze via de dialoog waarbij ze thema’s als controle, vertrouwen, schoonheid en liefde niet schuwen. De zin van het Niet-Weten is het omarmen van de onbekende weg als een prachtige weg. Of je het wilt of niet wilt: we lopen allemaal die onbekende weg, ook degenen die het weten.

In voorbereiding.  De Jakobsladder. De zin van het ouder worden.