De zin van deze website

ZIN geven aan loopbaan en levensloop door middel van memorabele zinnen en verhalen’

Mijn uitgangspunt is dat het formuleren van mooie, originele zinnen en verhalen levenszin en perspectief kunnen bieden; in het zoeken naar een nieuwe baan, in het (opnieuw) zin geven aan je levensloop. Ik zet me hiervoor in door individuele coaching, workshops, colleges, stagebegeleiding en het schrijven van blogs en artikelen. Dit doe ik als career officer aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit, maar inmiddels ook elders via blogs, coachingsgesprekken, workshops en trainingen. Daarbij is zingeving via het formuleren van zinnen de leidraad.

Jezelf memorabel maken via verhalen

Als loopbaanbegeleider ben ik ervan overtuigd, dat verhalen helpen bij het vinden van een goede baan. Je moet immers een goed verhaal hebben om ergens binnen te komen. Verhalen onderstrepen en expliciteren de uniciteit van het individu en geven betekenis aan de gemaakte keuzes. Dat is nodig omdat er altijd mensen zijn die een beter diploma en/of meer ervaring hebben.

De uitdaging bij het solliciteren is om memorabele zinnen te maken. Deze zinnen maken jou uniek en je wordt er door herinnerd: ook nog wanneer honderd anderen hebben gesolliciteerd. Kortom JIJ bent memorabel geworden door jóuw zinnen. Ik geef hier een voorbeeld hoe dat in de praktijk werkt. Een studente zag een vacature als bibliotheekmedewerker. Ze heeft die baan gekregen. Niet alleen vanwege de onderstaande beginzinnen van haar motivatiebrief, maar ook omdat ze de kwalificaties had.

De bibliotheekbus is mijn wereld Toen ik net kon lezen nam mijn moeder me aan de hand mee naar de bibliotheekbus. Een keer in de week kwam deze bus in ons dorp. Vanaf het allereerste begin was ik de enige die elke week met een stapel boeken uit de bus vertrok. Die bus heeft mijn dorpse leefwereld vergroot naar een wereld vol met fantasie, dromen en andere werkelijkheden. In die bus is de passie voor de bibliotheek al begonnen.

Een waar gebeurd verhaal

Een medewerker van de universiteit kwam naar me toe met de vraag of ik haar dochter kon helpen. Ze was afgestudeerd als juridisch hulpverleenster (hbo) maar kreeg maar geen baan. Ze had al veel brieven geschreven, maar werd nergens uitgenodigd. Ze begon al haar brieven met: ‘hierbij reageer ik op de vacature omdat ik denk dat ik geschikt ben. Ik werk namelijk heel secuur’. Ik ben met haar aan de slag gegaan. Haar openingszinnen bij de volgende brief waren de volgende.

Dressuur is mijn passie omdat het precisiewerk is. Dit vergt een goede samenwerking tussen het paard en de ruiter. Het paard wordt tijdens het rijden binnen de lijntjes gestuurd, dit is dus precisiewerk. Dat doe ik graag, want ik wil dit perfect doen, dat is mijn ambitie. Die ambitie en perfectie kan ik ook kwijt in uw werk.

Spoedig daarna kreeg ik van haar te horen dat ze een gesprek heeft gehad en is aangenomen. Deze studente is niet de enige die via storytelling een baan heeft gekregen. Ze heeft niet alleen haar verhaal vertaalt in de eerste zinnen van haar brief, maar ze kon ook in de gesprekken die volgden veel gemakkelijker haar verhaal vertellen.

De mens en zijn zinnen

Deze site gaat over de mens en zijn zinnen, over het belang van het definiëren van zinnen en verhalen en over de invloed daarvan op loopbaankeuzes, levensloop en uiteindelijk de zin van het leven.