Home

Zin geven aan loopbaan en levensloop door middel van memorabele zinnen en verhalen.’

Mijn uitgangspunt is dat het formuleren van mooie, originele zinnen en verhalen levenszin en perspectief kunnen bieden; in het zoeken naar een nieuwe baan, in het (opnieuw) zin geven aan je levensloop. Ik zet me hiervoor in door individuele coaching, workshops, colleges, stagebegeleiding en het schrijven van blogs en artikelen. Dit doe ik als career officer aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit, maar inmiddels ook elders via blogs, coachingsgesprekken, workshops en trainingen. Daarbij is zingeving via het formuleren van zinnen de leidraad.

Dit illustreer ik graag aan de hand van twee verhalen. ‘In den beginne schiep God hemel en aarde’. Er zijn maar weinig zinnen die zo bekend zijn als de openingszin van de Bijbel. Scheppen komt van het Hebreeuwse woord ‘bara’ en volgens hoogleraar Oude Testament Ellen van Wolde (2009) is ‘bara’ al die jaren verkeerd vertaald geweest. Bara betekent volgens haar ‘scheiden’. De eerste zin is dus: ‘In den beginne scheidde God hemel en de aarde’. Slechts één woord kan niet alleen een verhaal veranderen, maar ook een al eeuwen bekend wereldbeeld.

Ook het volgende fragment maakte op mij immense indruk. Hier gaat het slechts om een letter, die voor een van mijn studenten een wereld van verschil maakte. ‘Ik liep hard, maar het was nooit ver genoeg. Hardlopen was voor mij doodlopen geworden. Deze doodlopende weg heb ik gelukkig kunnen verlaten en ik gebruik mijn ervaring om anderen te laten zien dat een weg nooit doodlopend hoeft te zijn, maar doorlopend.’

Deze site gaat over de mens en zijn zinnen, over het belang van het definiëren van zinnen en verhalen en over de invloed daarvan op loopbaankeuzes, levensloop en uiteindelijk de zin van het leven.