Herakles en het maken van verkeerde keuzes

Simon Vestdijk is een schrijver die al lang vergeten is. Jaren geleden heb ik hem gelezen en een fragment over keuzes maken blijft altijd bij mij in herinnering. Het komt uit het boek: ‘de dokter en het lichte meisje’. In hoofdstuk 1 heeft hij het over de Griekse halfgod Herakles. Herakles staat namelijk voor een keuze. Op de berg Kithairon kon hij kiezen tussen het brede en het smalle pad. Is hij wel vrij om te kiezen vraagt Vestdijk zich af. Is het niet zo dat we achteraf spijt hebben van de keuze die we wel hebben gemaakt. De vrijheid laat zich alleen maar zien door terug te blikken welke keuze er is gemaakt en vervolgens te mijmeren dat we de andere keuze gemist hebben en ook hadden kunnen doen.

Vrijheid van keuze?

Herakles leunend op zijn knots twijfelt welk pad hij zal nemen. Op het smalle pad staat een strenge vrouw, het is het pad van de deugd. Op het brede pad staat een bekoorlijke vrouw. Het pad van de ondeugd. Wat is nu de vrijheid van het kiezen? Laat hij zich door zijn verlangens leiden of door zijn ratio? Welke keuze hij ook maakt, hij zal altijd denken wat zou er gebeurd zijn als ik het andere pad had gekozen? Hij heeft gedaan wat de Overlevering hem wilde laten doen: hij heeft het smalle pad genomen, want de Goden weten wat goed voor hem is om held te worden. Hier stoppen de mijmeringen van Vestdijk en gaan de mijne door. Waarom heeft hij zich laten voorschrijven om links en niet rechts te gaan? Als hij open stond voor zijn omgeving was hij er misschien achter gekomen dat er ook een geitenpad rechtdoor was.

Door het niet weten te omarmen

Vrijheid is ook om met eigen initiatieven te komen die buiten de opgelegde kaders vallen van het zogenaamde weten. Ik zou gewoon rechtdoor gegaan zijn, alhoewel die keuze hem niet was voorgelegd. Hij deed gewoon wat hem opgedragen was. Een beetje creatief denken kon Heracles kennelijk niet. Wat de toekomst je brengt weet je toch niet en wie weet had Herakles door rechtdoor te gaan zowel zijn ratio als zijn verlangens kunnen bevredigen.

Sindsdien als mij gevraagd wordt of ik links of rechts wil gaan, denk ik altijd bij mezelf: is er misschien ook een mogelijkheid is om rechtdoor te gaan?   

Samen met hoogleraar Aziatische religies Paul van der Velde geef ik een dagworkshop met als titel: ‘de edele kunst van het niet weten’ op vrijdag 19 juni 2020.

Foto-expositie ‘Bomen over de Weg’

Foto-expositie:  ‘Bomen over de weg’.

Ignace de Haes is in zijn sabbatical in 2018 samen met zij vrouw vanuit Den Bosch naar Santiago gelopen. Elke dag heeft hij een boom gefotografeerd en een aantal van deze bomen zijn uitgangspunt geweest voor de publicatie “Bomen over de weg naar Santiago” (uitgave Bernemedia).

Foto-pelgrimage

Een aantal van deze bomen is ook te zien in de Foto-expositie ‘Bomen over de weg’.  Deze expositie is als een soort pelgrimage uitgezet op de 14e t/m de 17e etage van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit, Erasmusplein 1 te Nijmegen.  Vanaf de koffiehoek op de 15e verdieping ga je eerst na de 14e verdieping, vervolgens naar de 16e en 17e verdieping om vervolgens terug te keren op de 15e verdieping van het Erasmusgebouw, waar je bij de receptie een stempel kunt krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is het volgen van de Jacobsschelpen.

Levensvragen

Bij elke boomfoto is een tekst en een vraag toegevoegd, waarover je kunt bomen. Wanneer je de behoefte voelt om antwoorden te geven op de vragen dan kun je daarvoor een bestemd papier krijgen. Je kunt vervolgens het papier deponeren in de brievenbus in de koffiehoek van de 15e verdieping.

Wanneer je belangstelling hebt in de publicatie dan kun je je vervoegen bij  Ignace de Haes (kamer E15.19; naast de eerste foto van de expositie). Voor het boek kun je natuurlijk ook naar de lokale boekhandel gaan. Wanneer je de expositie wilt zien dan kun je het beste een afspraak maken: I.dehaes@ftr.ru.nl

Deze expositie is te zien vanaf 31 oktober 2019. Op die dag zal Ignace de Haes om 16.00 uur het boek en de expositie op een feestelijke manier presenteren. Wie daar bij wil zijn, kan dat laten weten: I.dehaes@ftr.ru.nl

De edele kunst van het Niet Weten

Vroeger wist ik het. Ik heb dienstgeweigerd uit pacifistische overtuigingen en mijn vervangende dienst gedaan bij de pacifistische vredesbeweging Kerk en Vrede. In die tijd en daarna ben ik werkzaam geweest voor de Beweging Weigering Defensiebelasting. Ik wist wat mijn overtuigingen waren en het was mooi dat ik ook in die richting werkzaam kon zijn; het was een mooie tijd.  Nu ik ouder ben, meer heb gelezen, meer ervaringen op heb gedaan, meerdere perspectieven tot me laat doordringen weet ik het niet meer en denk ik nu dat ik vroeger pretendeerde het te weten, maar eigenlijk wist ik het toen ook niet.    

Teveel wordt gepretendeerd het te weten

En als ik om me heen kijk zijn er heel veel mensen die pretenderen het te weten. Politici hebben daar een handje van. Zij presenteren de toekomst als een gegeven waar je niet aan mag twijfelen, immers dan kom je als kwetsbaar en onzeker over en dat mag niet. Eigenlijk geldt dat voor iedereen die zegt de waarheid in pacht te hebben. Binnen religies hebben we daar ook duidelijke voorbeelden van.

In mijn functie als loopbaanbegeleider zie ik ook dat jonge mensen die niet precies weten wat ze met de toekomst aan moeten, gaan luisteren naar mensen die het wel pretenderen te weten: ouders, vrienden en zogenaamde deskundigen. Grote kans is dat ze op grond van die angst verkeerd kiezen omdat ze niet naar hun eigen gevoel luisteren, maar naar het weten van de ander. Volgens mij is dit een van de belangrijkste reden waarom na het eerste jaar 35 procent HBO-studenten uitvalt en 24 procent van de universitaire studenten. Ook wanneer de student aan het einde van zijn studie komt, komt dezelfde angst naar voor het Niet Weten naar boven. Maar de toekomst kun je nu eenmaal niet controleren en je kan niet weten hoe die er uit gaat zien. Die toekomst is en blijft een onzekere factor. Ook voor politici die denken het te weten. De zekerheid wordt gezocht in de mythe van het pretenderen te weten.

Bij het Niet Weten sluit je in beginsel niets uit

Naar mijn idee is er veel te weinig aandacht voor het ‘Niet Weten’. En dat is gek. Universitair onderzoek gaat juist uit van dit ‘Niet Weten’. Je stelt een onderzoeksvraag omdat je iets niet weet waar je meer van wil weten en vervolgens ga je data verzamelen om erachter te komen wat je niet weet. Hetzelfde zou moeten gebeuren met iets wat nog belangrijker is dan onderzoek: je eigen loopbaan, je eigen geluk, je eigen toekomst.
Als je het namelijk wel weet dan beperk je de ruimte van mogelijk te onderzoeken data. Wanneer je het Niet Weten aanvaardt als een noodzakelijkheid en juist ziet als een kans om je verder te ontwikkelen, dan stel je je zelf open voor die onzekere toekomst en heb je meer data tot je beschikking om uiteindelijk een keuze te maken; een keuze die niet alleen bij je verstand hoort, maar ook bij je gevoel. Dan laat je je niet door angst leiden en geef je ook minder gehoor aan de verwachtingen van anderen.

Weekend over het Niet-Weten (21-23 juni).

Inmiddels geef ik workshops en schrijf ik artikelen over het niet weten. De grootste uitdaging tot om er een heel weekend aan te besteden. Samen met Paul van der Velde,  hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme  ga ik in juni een weekend geven in het klooster in Huissen onder de titel: de edele kunst van het niet weten.  (21-23 juni).  In dit weekend maken we ruimte voor twijfel, en het niet weten. We vliegen het niet weten via twee routes aan: via de storytelling (je eigen verhaal) en via de inzichten vanuit het Boeddhisme. Dit weekend is een groot experiment omtrent het niet-weten. Dus wij weten ook nog niet hoe we dit weekend gaan inrichten. Wat wij en de deelnemers leren en meemaken laten we volstrekt open. We hebben geen einddoelstellingen waaraan de deelnemers zouden moeten voldoen om het weekend tot een succes te maken. Wij nemen onze eigen bagages mee net zoals de deelnemers en laten ons laven aan de edele kunst van het niet weten. Ik ben zeer benieuwd wat hier uit komt en heb er ontzettend veel zin in.

Ignace de Haes

Tijd voor een waardige samenleving

Ik ben organisatorisch betrokken bij de expertisemeeting “Waar waarden verbinden” op 4 april in de Ridderzaal.  Als het over waarden gaat, dan denk ik altijd wanneer is iets waardig of onwaardig. Dat maakt het onderwerp meteen concreet. De beroemde psycholoog Viktor Fankl heeft veel over waardigheid geschreven.

Hij heeft de concentratiekampen overleefd en in zijn boek: ‘ De zin van het bestaan’ dat hij direct naar de oorlog heeft gepubliceerd, schrijft hij dat zelfs bij de meest verschrikkelijke, onwaardige omstandigheden je altijd nog de tijd hebt om te bedenken hoe je je daartoe verhoudt: waardig of onwaardig. Als alles van je afgenomen is, dan heb je nog steeds de geestelijke vrijheid om te beslissen hoe je omgaat met dat wat je overkomt. Want soms is het zo dat concentratiekampgevangenen zich waardig en onwaardig gedragen en hij geeft ook voorbeelden van bewakers die zich in situaties onwaardig en waardig hebben gedragen. Zijn leven dankt hij vooral aan de laatste groep.

Geestelijke vrijheid

Heden ten dage nemen we steeds minder de tijd (de geestelijke vrijheid) om te bedenken hoe we ons waardig zouden kunnen gedragen. Door de snelheid van de samenleving en door de anonimiteit van het internet is het onwaardig gedrag en taalgebruik enorm toegenomen en lijkt het norm te zijn geworden. Het draagt bij aan de polarisatie en de onwaardigheid van de samenleving zelf. De geestelijk vrijheid, de tijd, om voor een waardige reactie te kiezen; zelfs bij onwaardige situaties nemen we niet meer.  

Volgens Viktor Frankl had zelfs in een concentratiekamp het leven zin en kon je zelfs daar op een waardige manier leven en met elkaar omgaan.  Zelf geeft hij geen definitie van waardigheid. Ieder mens weet wel of hij zich waardig of onwaardig gedraagt.

Waardig bestaan begint bij jezelf

Wel heeft hij een concreet plan geschreven hoe je je waardig zou kunnen gedragen, waardoor de samenleving waardevoller wordt.

a) De schepping noodzaakt ons om op een waardige manier verder te scheppen. Dus in alles wat je doet, neem je de tijd om te bedenken of je dat in waardigheid doet.   

b) De waardige liefde is de aller intiemste verbondenheid die er is:. niet alleen met je geliefde, maar ook met anderen in je omgeving kun je op een waardige liefdevolle manier omgaan; dat geldt ook voor de natuur om je heen en de cultuur waarin je leeft. De samenleving heeft waardevolle liefde nodig.  

c) Je kunt op een waardige manier omgaan met lijden. Iedereen krijgt in zijn leven met lijden te maken. Meestal komt het onverwachts. Je kunt op een zorgzame manier daarmee omgaan en vooral anderen die met het lijden te maken hebben op een liefdevolle zorgzame wijze helpen.

Viktor Frankl geeft ook een manier aan hoe je dit zou kunnen verwezenlijken: via zelftranscendentie. Volgens het woordenboek betekent transcendentie: boven jezelf uitstijgen; het bovennatuurlijke en het bijzondere willen zien.

Bij zelftranscendentie leg je zelf de verbinding met het bijzondere; het bijzondere dat de schepping heeft gebracht, de liefde die je geeft en krijgt, en de zorg voor je omgeving. Op die manier overstijg je jezelf en ga je op een waardige manier met je omgeving om. Als Frankl het heeft over de zin van het bestaan bedoelt hij de zin van een waardig bestaan. Neem de tijd, de geestelijke vrijheid om dat te realiseren, zegt hij.

Op 18 en 19 mei geef ik een bezinningsweekend over het werk van Viktor Frankl.

De edele kunst van het Niet Weten

Afgelopen week heb ik samen met collega’ s twee workshops gegeven met als titels: ‘ Hoe voorkom ik het zwarte gat’ met Lara de Die en ‘ Hoe hoog leg ik mijn lat?’ met Annemarie van Geel.

Angst voor het niet weten van de toekomst

Wat mij opvalt is dat de meeste studenten bang zijn voor de toekomst omdat ze niet weten hoe die toekomst er uit ziet en dat voelen ze als een belemmering, als stress. Ze hebben dan ook de neiging om te luisteren naar mensen die het wel weten: ouders, vrienden, deskundigen en de maatschappij. Grote kans is dat ze op grond van die angst verkeerd kiezen omdat ze niet naar hun eigen gevoel luisteren. Volgens mij is dit een van de belangrijkste reden waarom na het eerste jaar 35 procent HBO-studenten uitvalt en 24 procent van de Universitaire studenten. Ook wanneer de student aan het einde van zijn studie komt, komt dezelfde angst naar boven voor het Niet Weten naar boven.

Maar de toekomst kun je nu eenmaal niet controleren en je kan niet weten hoe die er uit gaat zien. Ik heb daar eerder over geschreven indagblad Trouw.

Bij het Niet weten start juist de persoonlijke ontwikkeling

Naar mijn idee is er veel te weinig aandacht voor het ‘Niet Weten’. En dat is gek. Universitair onderzoek gaat juist uit van dit ‘Niet Weten’. Je stelt een onderzoeksvraag omdat je iets niet weet waar je meer van wil weten en vervolgens ga je data verzamelen om erachter te komen wat je niet weet. Hetzelfde zou moeten gebeuren met iets wat nog belangrijker is dan onderzoek: je eigen loopbaan, je eigen geluk.

De uitdaging is nu om je open te stellen voor het niet weten, want juist dan is alles mogelijk. Zoals we bij de workhop: ‘ hoe voorkom je het zwarte gat’ gedaan hebben: ga in het zwarte gat staan en ervaar dat het helemaal niet erg is.

Wanneer je het Niet Weten aanvaardt als een noodzakelijkheid en juist ziet als een kans om je verder te ontwikkelen, dan stel je je zelf open voor die onzekere toekomst en heb je meer kans iets te vinden wat bij jou hoort. Dan laat je je niet door angst leiden en geef je ook minder gehoor aan de verwachtingen van anderen.

Binnenkort ga ik weer workshops houden met als titel: ‘Ik weet het niet’. Samen met Paul van der Velde,  hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme ga ik in juni een weekend geven in het klooster in Huissen onder de titel:de edele kunst van het niet weten.   

Wegwijzers: Waarvan hebben we het meeste spijt aan het eind van ons leven (en kunnen we dus voorkomen).

Van 15 t/m 17 maart geef ik in het klooster Huissen ‘ het wegwijzerweekend; welke weg heb ik te gaan?’. Zelf heb ik de wegwijzers naar Santiago gevolgd en die wegwijzers vormen de inspiratiebron voor het bovenstaande weekend en voor deze tekst. Ze maken mijn weg wijzer.

In dat weekend komt aan bod welke wegwijzers jou je toekomstig pad aangeven en een belangrijke wegwijzer lees ik in het artikel van John Paul Iwuoha.  De link daarnaartoe heb ik gekregen van mijn broer. Hij helpt mij om up to date te blijven op mijn gebied.  En deze belangrijke wegwijzer wil ik graag delen.  

Iwuoha  schrijft over mensen die aan het eind van leven uitleggen wat ze eigenlijk hadden moeten doen in hun leven wat ze niet gedaan hebben. Hij haalt zelf zijn informatie van het onderzoek van Bronnie Ware. Zij heeft in de palliatieve zorg gewerkt en mensen aan het eind van hun leven gevraagd om hun leven te overzien en te zeggen waarover ze het meeste spijt hebben. Iwuoha zet de vijf belangrijkste redenen van spijt op een rijtje en geeft de boodschap: ‘ doe het nu, zodat je aan het eind van je leven daar in ieder geval geen spijt van krijgt’. Het zijn belangrijke wegwijzers voor het pad dat je nog te gaan hebt.

1)     Ik wilde dat ik meer de moed had gehad om mijn dromen en aspiraties waar te maken in plaats van het leven te leiden dat anderen van mij verwachten. Als je echt weet wat je gelukkig maakt. Doe het! Anders kom je aan het eind van je leven tot de conclusie dat je meer naar de stemmen van anderen hebt geluisterd dan naar je eigen stem.

2)     Ik wilde dat ik niet zo hard gewerkt had. Laat het leven niet alleen uit werk bestaan. Neem tijd en ruimte voor je geliefden. Het is logisch dat er carrières gemaakt moeten worden en dat er geld moet verdiend worden. Het gevaar is heel groot dat het werk je leven gaat beheersen en dat jij niet het wek beheerst waardoor je te weinig tijd overhoudt voor je geliefde, je kinderen, je familie, je vrienden en andere zaken waarmee je je verbonden voelt en echt gelukkig wordt.

 3)     Ik wilde dat ik de moed had gehad om meer mijn  gevoelens te uiten en mijn hart te luchten. De neiging om de vrede te bewaren is niet altijd goed. Zeker niet voor jezelf omdat je daarmee het gevaar loopt bitter en wrokkig te worden. Eerlijkheid en de confrontatie die daar soms bij hoort zijn een noodzakelijk deel van een gezonde relatie.  

4)     Ik wilde dat ik in contact was gebleven met mijn goede vrienden. Aan het eind van hun leven zeggen veel mensen dat ze achteraf te weinig geïnvesteerd hebben in de relaties met goede vrienden. Op het einde van het leven blijft er alleen liefde en vriendschap over. De rest is niet meer belangrijk. En dit zouden we ons eerder moeten realiseren in het leven.

5)     Ik wilde dat ik me meer geluk in mijn leven had toegestaan. Aan het eind van hun leven beseffen mensen dat het hebben van geluk een keuze is en dat ze teveel gefocust zijn geweest op materiële zaken, status en macht met het idee dat daar het geluk in zat. Op de vraag wat ze dan anders hadden gedaan antwoorden de meesten: Hadden we maar meer relaxed in het leven gestaan en genoten van de goede dingen in het leven.   

Storytelling en Solliciteren. Verslag workshop.

In Between Café De Bilt bijeenkomst dd 4 februari 2019

Spreker was  Ignace de Haes. Verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderwerp: Storytelling en solliciteren

Werkzoekenden hebben vaak last van een zeker minderwaardigheidscomplex:

-als ik solliciteer hebben anderen vaak betere papieren/diploma’s

-als ik solliciteer hebben anderen vaak betere en/of meer ervaring

De conclusie is dan ook vaak dat het geen zin heeft om te solliciteren want “ …ik krijg die baan toch niet..”

IdH: en dit idee klopt ook vaak. Anderen hebben betere diploma’s of anderen hebben meer en betere ervaring. Op basis van diploma en/of ervaring ga je het vaak dus niet winnen….

Je moet op andere manier de aandacht trekken van degene bij wie je solliciteert. Je moet een sterk verhaal hebben die er voor zorgt dat JIJ memorabel wordt voor je gesprekspartner. Dat verhaal moet dan wel een waar verhaal zijn. IdH adviseert daarom te putten uit je eigen geheugen, je eigen geschiedenis. Graaf in je geheugen naar een mooie en memorabel verhaal en zorg er voor dat jij DAT verhaal kan vertellen: in je brief, tijdens het gesprek, op linked-in etc. Een memorabel verhaal, een belangrijk verhaal, een verhaal over iets waar je trots op bent, kortom een verhaal dat je goed kunt vertellen, waar jij als persoon duidelijk uit naar voren komt en een verhaal met als onderwerp datgene waar jij trots/blij/tevreden  over bent. Je gesprekspartner zal zich jou dan herinneren aan de hand van dat verhaal

A) Voor werkzoekenden zijn vaak de moeilijkste vragen:

-wie ben jij?

-wat wil jij?

-wat is jouw passie?

-wat kun jij?

IdH: deze vragen zijn vaak onmogelijk te beantwoorden. Een truc is nu om deze vragen te benaderen via een omweg. Met hulp van zogenaamde OMWEGVRAGEN.

IdH heeft 7 wezenlijke omwegvragen. Het doel van die vragen is om jou te dwingen in je geheugen te graven en uit dat geheugen een mooi verhaal op te dissen. Een verhaal waaruit blijkt wie jij bent, wat jij kunt, wat voor kwaliteiten jij meebrengt etc. Die herinneringen vormen de grondstof voor jouw verhaal. Het voordeel van verhalen uit eigen herinneringen is dat jij niet meer iets hoeft te verzinnen of moet liegen. Jouw verhaal is jouw geschiedenis en dus waar en je kunt er dus vrijuit over praten.

Een belangrijke omwegvraag is: Wat doe jij in je vrije tijd???

Verklaring: voor activiteiten die je doet in je vrije tijd KIES JE ZELF. Daar ligt dus waarschijnlijk ook een groot deel van je passie. Die passie zegt vervolgens iets over jou en jouw persoonlijkheid. Over wie jij bent en over de kwaliteiten waar je over beschikt

TIP 1:

Velen beginnen een sollicitatiebrief met: “ik solliciteer op deze functie omdat ik denk dat ik de meest geschikte kandidaat ben…”.  Het feit dat je solliciteert geeft al aan dat jij dat vindt. Dat hoef je niet nog eens te benadrukken.

TIP 2:

BEGIN EEN SOLLICITATIEBRIEF MET EEN MEMORABELE ZIN  DIE BIJ DE LEZER ZAL BLIJVEN HANGEN.

Een memorabele zin maakt dat mensen zich jou herinneren : “..oh ja , dat is die man van die afrikaantjes (de plantjes dus..) …”   of iets dergelijks.

2

Je moet de lezer (van jouw sollicitatiebrief) en/of jouw gesprekspartner  TRIGGEREN  (bij gebrek aan een Nederlands woord. Of is het “kietelen”??) 

De opdracht is jouw verhaal TERUG TE BRENGEN TOT 1 DETAIL DAT DAN BLIJFT HANGEN!!. De opdracht en de kunst is dus om jouw verhaal zodanig op te bouwen dat er een bepaald detail uit naar voren komt dat blijft hangen. Liefst in de eerste zin of de eerste drie zinnen. Aangezien het gaat om een verhaal van jouzelf zal je het met passie vertellen. Op die manier krijgt de ander jou te zien zoals jij bent en daarbij gaat het er niet om je beter voor te doen dan je bent. Tenslotte wil jij een baan die bij jou past en de ander wil een werknemer die bij de organisatie past. Als jij je anders voordoet dan je bent zal dat op de korte termijn wellicht scoren maar op de middellange termijn  worden beide er ongelukkig van.

Het verhaal en zeker het detail moeten jou als het ware beschrijven, tekenen, kenmerken. Op een positieve manier.

Vergeet niet: werkgevers hebben behoefte aan diverse persoonlijkheden in de organisatie. Met alleen Johan Cruijffs had Ajax het nooit zover gebracht. “ It takes every kind of people…!” zong Robert Palmer al.

NB: Elke eigenschap is zo te beschrijven dat het een positieve eigenschap is.

SOLLICITEREN   IS  JEZELF KLEUR GEVEN.

Durf jezelf kleur te geven. Die kleur moet dan wel bij jou passen. Ook daarom is een verhaal uit de eigen geschiedenis, uit de eigen ervaring, ook zo belangrijk en zo mooi: je hoeft dan niet jezelf te kleuren met een kleur die niet bij jou past. Je kleurt jezelf automatisch met de kleur die bij jou past.

Bij solliciteren loop je altijd het risico dat afgewezen wordt. Dat houdt echter NIET in dat iemand jou niet mag. (men kent jou niet echt dus men kan ook niet zeggen dat men jou niet mag. Wel kan men jou afwijzen VOOR DIE FUNCTIE. Maar niet in het algemeen!!)

REFLECTIE/ZELF RELATIVERING

Vaak maken wij als sollicitanten ons schuldig aan het feit dat wij gaan zoeken naar een zekere reflectie op onszelf en op ons handelen. Wij relativeren onszelf.  NIET DOEN.

Laat het zoeken naar reflectie in eerste instantie over aan jouw gesprekspartner. Het is hun probleem.

Eerst moet je het beeld van jezelf neerzetten. Dat is van jou en daar kun je dus over vertellen. Met passie. Pas nadat jouw beeld is neergezet is er tijd voor reflectie. In eerste instantie moet jouw gesprekspartner daar mee komen. Maar in voorkomende gevallen mag je daar ook zelf mee komen. Maar pas NADAT jij jouw beeld hebt kunnen neerzetten.

TIP 3:

ZOEK NAAR JOUW UNICITEIT!

Ieder mens is uniek maar duidelijk is in ieder geval dat jouw ervaringen uniek zijn. Jij hebt ze beleefd, anderen niet. In ieder geval niet zo.  Opdracht is te zoeken naar jouw mooiste ervaring(en).  Gebruik in je contact een of meer CONCRETE voorbeelden die weergeven waaruit jouw ervaringen bestaan hebben en wat je op die momenten gedaan hebt. Dus geen algemeenheden als : ik help graag. Nee, wees concreet!!

Een ervaring die je wilt delen heeft altijd de volgende ingrediënten:      plaats/tijd/handeling

Breng die voorbeelden terug tot 3 pakkende zinnen /memorabele zinnen die bij de gesprekspartner blijven hangen:

-De voorbeelden geven weer wie en wat jij bent en wat jij kunt. Tonen jouw passie en kwaliteiten.

-De pakkende zinnen zorgen er voor dat de partner zich jou herinnert.

Zo krijg je     EMOTIONELE CONNECTIE.

Gebruik dit ook voor je LINKED-IN profiel bij de Profieltekst

3

NB: De voorbeelden/verhalen  die je in je geheugen vindt kun je/ moet je  natuurlijk aanpassen aan de baan die je op dat moment zoekt.!! Zodat zij beter aansluiten op de eisen van DAT werk.

B) Alternatief, maar moeilijker:  Spreek uit wat jouw tegenslagen waren/ negatieve ervaringen (bijv. discriminatie) en vertel wat  jou toen  kracht gegeven heeft.  Dit zijn zgn   IMPACTERVARINGEN

Opdracht is hier: benoem je drie (3) belangrijkste impactervaringen en daarmee de kracht die je daar uit geput hebt.

NB: als de impactervaring nog een open wond is gebruik hem dan niet. Want dan ben je er nog niet overheen. Dat zou jou  kwetsbaar kunnen maken.

Als de impactervaring een litteken is dan ben je er al overheen en dan kan je deze techniek wel, of in ieder geval beter, inzetten. Wees dus voorzichtig met het hanteren van deze techniek.

Opmerking van een van de deelnemers naar aanleiding van dit onderwerp:

als ergens een deur dichtgeslagen wordt dan gaat er elders een raam weer open.

C) Een volgende, derde,  manier om jezelf te leren kennen is:

Noem 3 van je favorieten: persoon/boek/film/TVserie etc.  Jouw keuze zegt iets over jou…..

De vraag is dan: waarom is dat een favoriet en wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen jou en die favoriet/film/boek etc.

TIP 4:

BESCHEIDENHEID MOET JE AFLEREN!!

Velen die werkzoekend zijn en solliciteren zijn bescheiden of stellen zich bescheiden op. Mocht je echter van nature bescheiden zijn zoek dan naar een manier OM JEZELF KLEUR TE GEVEN.

Besef: dat wat jij meemaakt altijd bijzonder is. Want jij maakt het mee. (en niet iemand anders)

TIP 5:

Probeer eens een LEVEND LINKED-N als workshop. Je kun t het alleen doen maar beter is het om dit te doen met anderen. Samen weet je meer. Haal er uit wat jij kunt gebruiken.

Voor meer informatie verwijs ik naar

Het boekje : Solliciteren en storytelling.  Een sterk verhaal,  door Ignace de Haes

De site:         www.ru.nl/ftr/careerservice

De wegwijzers des levens. Wat zijn jouw wegwijzers?

Bomen over de Weg naar Santiago. Wegwijzers voor het leven.
Onder deze werktitel ben ik bezig aan een publicatie en komt er ook een bezinningsweekend in het klooster in Huissen in maart waar u ook welkom ben. De bomen onderweg naar Santiago zijn mijn wegwijzers geweest om te bomen (filosoferen over de weg). Voor het weekend zie: https://www.kloosterhuissen.nl/pro…/retraites/programma.php…

De eerste wegwijzer is de kastanjeboom voor de Sint Jan in Den Bosch. Wat zegt die boom over mij? Met behulp van de wijsgeer Emile Durkheim ga ik op weg.

We lopen door het Vlaams Brabantse land en komen zeer eenzame bomen tegen. Waarom loop ik deze tocht eigenlijk niet alleen, zoals Friedrich Nietzsche propageert. Wat verbindt me met de ander?

Waarom fotografeer ik alleen maar mooie of nuttige bomen en geen lelijke kunstmatige bomen? Toch maar gedaan in het lege Noord Frankrijk. De Franse filosofen Camus en Sartre geven me les in zinloosheid en dus in de zin van het leven.

Gelukkig komen we richting het zuiden van Frankrijk liefdesbomen tegen. De Vlaamse psychiaters Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe begeleiden ons liefdevol verder.
Tegen de grens van Spanje zien we een boom staan op een voetstuk, de zogenaamde egoboom. Emmanuel Levinas zoekt het ego bij de Ander.

De zon gaat inmiddels branden en de Spaanse zomer lacht ons toe. Vredige olijfbomen zeggen iets over mijn innerlijke vrede. De Boeddha kijkt tevreden toe.

Gedurende onze tocht komen we langs veel kerkhoven, altijd omboomd, meestal met populieren. Hoe ga ik om met de dood? Ludwig Wittgenstein heeft een ontnuchterende visie.

En dan komen we eind juli aan in Santiago aan bij de boom van Jesse in de ingang van de kathedraal, het eindpunt van de tocht en niet van het leven.

Wat voor wijsheden hebben deze bomen en hun wijsgeren me gegeven. Wat zijn de wegwijzers des levens?

Solliciteren en Storytelling: ‘Weg met de standaard. Begin met ‘Ik’​

“Ik heb geleerd dat ik mijn sollicitatiebrief helemaal niet met ik mag beginnen”, hoorde ik onlangs in mijn workshop: ‘wat is mijn sterke verhaal’ dat ik gehouden heb tijdens het Netwerkcafé voor oudere werkzoekenden in Eindhoven. Mijn indruk is dat (oudere) werkzoekende geleerd worden om standaard –brieven en antwoorden te geven. Daardoor worden ze zelf standaard en daar krijgen ze helemaal geen baan mee. Wanneer je memorabel wil zijn, dat wil zeggen blijvend herinnerd worden tussen al die andere sollicitanten, dan moet je juist NIET standaard zijn. Met standaardisering word je kleurloos. Solliciteren is kleur bekennen. Daarom hou ik hierbij een pleidooi om met IK te beginnen; ten slotte gaat het ook om JOU.

Begin met IK. Het gaat ten slotte ook om JOU

Daarom hieronder een aantal voorbeelden uit mijn praktijk van werkzoekenden die hun brief met IK begonnen en daardoor een baan kregen.

“Ik hou van dode mannen. Ten minste als het beroemde filosofen zijn. Ik maak ze weer levend en actueel, zodat hun denkkracht voor u van betekenis kan zijn.”

“Ik ben een wedstrijdzwemmer en ga rustig en geconcentreerd naar de start, gefocust op de komende race. Zodra het fluitje gaat, duik ik het water in en ga met volle kracht vooruit. Dit doe ik ook in mijn werk: gefocust, doelgericht en met volle kracht, inzet en betrokkenheid om optimaal resultaat te behalen”. 

“Ik doe aan dressuur. Dit vergt een goede samenwerking tussen het paard en de ruiter. Het paard wordt tijdens het rijden binnen de lijntjes gestuurd. Dit is dus precisiewerk. Dat doe ik graag, want ik wil dit perfect doen, dat is mijn ambitie. Die ambitie en perfectie kan ik ook kwijt in deze baan”.

Schrijf bijvoorbeeld een dialoog

Ook de vorm hoeft niet standaard te zijn om een baan te krijgen. Een afgestudeerde werkzoekende schreef zijn sollicitatiebrief in een dialoogvorm en is juist daardoor aangenomen. Na zijn brief wist de werkgever het eigenlijk al dat hij het zou worden. Hij begon zijn brief aldus:

“Wil jij daar publiciteitsmedewerker worden”, vroeg mijn vriend Pieter terwijl hij zijn wenkbrauwen licht fronste. “Ik wil dat mijn werk meer is dan stom werk alleen, het moet ook zin hebben”, legde ik hem uit.” 

Ook krijg ik vaak te horen dat een motivatiebrief minder dan één kantje behoort te zijn. In mijn vorige baan ben ik aangenomen met een motivatiebrief van zes kantjes. De lengte is niet van belang maar of de brief memorabel is.

Wees memorabel

Als loopbaanbegeleider ben ik ervan overtuigd dat verhalen en memorabele zinnen helpen bij het vinden van een baan. Je moet immers een goed verhaal hebben om ergens binnen te komen. Verhalen onderstrepen en expliciteren de uniciteit van het individu en geven betekenis aan gemaakte keuzes. Dat is nodig omdat er altijd mensen zijn die een beter diploma en/of meer ervaring hebben. Het vertellen van een verhaal is kleur bekennen. Eén ding weet je zeker: met een grijs verhaal word je niet aangenomen. Ik heb inmiddels de overtuiging dat iedereen een sterk verhaal heeft, het wel wakker gekieteld worden.

Na mijn workshop kreeg de evaluaties van de werkzoekenden terug: “moet iedereen en UWV weten; geweldig, zeer verrassend; uitstekend, prikkelend, aansprekend, respectvol; onconventioneel” .

Als uitsmijter: “Ik heb onlangs ‘Alleen op de wereld’ onlangs herlezen. Inderdaad die Remi was inderdaad heel zielig en heel alleen. Maar nu ben ik ervan overtuigd dat ik met mijn huidige kennis en kunde zelfs Remi aan een goede toekomst had kunnen helpen.”