Kloostertweedaagse spiritualiteit en storytelling. Verslag.

Verslag door collega Thomas Quartier.

VERTEL JE ROEPING!
Storytelling en spiritualiteit vanuit de Radboud Universiteit

Wat is je roeping? Wat is je professie? Deze vragen zijn niet alleen voor monniken van belang maar voor iedereen. Het is een hele uitdaging om je eigen levensverhaal aan de hand van die vragen tegen het licht te houden en te vertellen. Samen met collega Ignace De Haes mocht ik de afgelopen twee dagen in onze abdij een workshop begeleiden over storytelling en spiritualiteit.

Veertien deelnemers hadden zich voor deze tweede editie van ons ‘experiment’ aangemeld: studenten en alumni van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. We begonnen met ieders persoonlijk verhaal aan de hand van de begrippen roeping en professie. Dat opende nieuwe perspectieven. Weet ik wel wat mijn roeping is? Geef ik er antwoord op? Welke professie zou ik hier en nu kunnen en willen afleggen?

SLEUTELMOMENTEN

Aan de hand van een deel van de storytelling methode stond iedereen daarna bij drie sleutelmomenten in zijn of haar leven stil. De hele groep leefde mee. Vertellen en op wat verteld wordt reageren – empathisch, samen, en toch iedereen binnen zijn eigen levensverhaal. Tot laat in de avond waren we intens bezig om ons wederzijds met verhalen en reacties daarop te verrijken.

WAT IS JE ZIN? WAAR HEB JE ZIN IN?

Het abdijritme bood ruimte om je roeping te vertellen, te laten bezinken en er een zin uit te destilleren. Zoals Ignace zo mooi zei: “Wat is je zin? Waar heb je zin in?” We werden allemaal zinzoekers en kwamen na een mooie viering in de abdijkerk in de kapittelzaal bij elkaar om onze persoonlijke professie uit te spreken. Wat is mijn kracht, wat kan ik, wat wil ik, wat bezielt mij? En: Wat staat mij nu te doen?

De intensiteit van deze twee dagen was voor de begeleiders en de deelnemers heel groot, maar het was het meer dan waard. Daar waren we het allemaal over eens. Je roeping te vertellen brengt je dichter bij jezelf, bij de zin van je leven. Dat wij daar als abdij ruimte voor kunnen bieden, is reden tot dankbaarheid. Dat de faculteit dit mede faciliteert, is geenszins vanzelfsprekend. Maar vooral zijn we elkaar dankbaar! Deo gratias voor elkaars roeping, waar die ons allen ook naartoe moge leiden. We gaan hier zeker mee door, en hopen van harte dat velen zich geïnspireerd voelen door de roeping en professie in hun leven. Vertel je verhaal – vertel je roeping – vind je professie!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *