Pleidooi voor het niet weten (vervolg). Resultaten workshop: ‘Ik weet het niet’.

In diverse artikelen heb ik een pleidooi gehouden over ‘het niet weten’, waaronder in Dagblad Trouw https://www.trouw.nl/home/student-en-scholier-zijn-gebaat-bij-het-niet-weten-~a24a230f/

Veel studenten die bij mij komen weten gewoonweg niet wat ze willen gaan doen. Er blokkeert iets en dan komen ze er niet uit: gevolg stress en het maken van verkeerde keuzes. Op woensdag 25 oktober heb ik weer een workshop: ‘ik weet het niet’ gegeven. De uitkomsten zijn zo mooi, daarom wil ik dat met u delen.

In deze workshop gaan de studenten via een interne en externe dialoog op zoek naar het niet weten. De eerste zin die ze moeten opschrijven is: ’ik weet niet ……… (wordt door de student ingevuld)’. Meestal zit er een ander gevoel of formulering achter het niet weten, zoals: ‘ik durf niet, ik stel uit, durf niet te kiezen, bang voor de toekomst.’ Dat gaan ze onderzoeken en ze formuleren op grond daarvan een nieuwe zin. Die zin leggen ze voor aan een andere student en in de dialoog gaan ze weer onderzoeken wat er precies bedoeld wordt en of er een andere zin onderligt. Deze procedure wordt een aantal keren herhaald.

Wat ben ik te weten gekomen over mijn weet ik niet.

Hieronder volgen vier voorbeelden van de onlangs gehouden workshop:

Ik weet niet …….. of ik de master psychologie wil doen. Laatste antwoord: Ik heb altijd interesse gehad voor architectuur, maar nooit iets mee gedaan. Ik ga eerst informeren of er op dat gebied voor mij iets interessants te doen is. Daarna maak ik pas de keuze.

Ik weet niet …… of ik de educatieve master wil doen. Laatste antwoord: Ik ga de educatieve master doen om dat het niet om die master zelf gaat, maar wat ik er mee wil gaan doen. Ik wil graag een rol spelen in volwasseneducatie of les geven aan asielzoekers.

Ik weet niet ….. of ik wel gelukkig ben.  Laatste antwoord: Het was een te brede vraag. Maar wat ik nu wel zie is dat ik last heb van faalangst en dat dat mij in de weg zit. Daar moet ik wat aan gaan doen.

Ik weet niet ….. of ik wel kan dromen over de toekomst. Laatste antwoord: Ik kan wel dromen over de toekomst, maar wordt daarin tegengehouden doordat ik me teveel bezig hou wat anderen van mij verwachten. Daaraan wil ik voldoen en daarom droom ik niet over mezelf.

Deze workshop overtuigt mij om door te gaan met mijn pleidooi voor het niet weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *